สถิติ
เปิดเมื่อ31/10/2012
อัพเดท4/12/2012
ผู้เข้าชม23620
แสดงหน้า26768
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
บทความ

รายชื่อวัดในจังหวัดน่าน


               รายชื่อวัดในจังหวัดน่าน

 

                 พระอารามหลวงในจังหวัดน่าน

[แก้]พระอารามหลวงมหานิกาย

[แก้]                วัดราษฏร์ในจังหวัดน่าน

[แก้]วัดราษฏร์ในอำเภอภูเพียง

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดกอก ตำบลท่าน้าว
วัดแซ่พลาง ตำบลท่าน้าว
วัดท่าน้าว ตำบลท่าน้าว
วัดนาข่อย ตำบลท่าน้าว
วัดหนองรัง ตำบลท่าน้าว
วัดหัวนา ตำบลท่าน้าว
วัดก้อดแก้ว ตำบลนาปัง
วัดนาปัง ตำบลนาปัง
วัดน้ำลัด ตำบลนาปัง
วัดม่วงใหม่ ตำบลนาปัง
วัดนาเหลืองม่วงขวา ตำบลน้ำแก่น
วัดน้ำแก่นใต้ ตำบลน้ำแก่น
วัดน้ำแก่นเหนือ ตำบลน้ำแก่น
วัดโป่งคำ ตำบลน้ำแก่น
วัดสว่างอรุณ ตำบลน้ำแก่น
วัดไชยภูมิ ตำบลฝายแก้ว
วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว
วัดทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว
วัดบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว
วัดปัวชัย ตำบลฝายแก้ว
วัดฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว
วัดแสงดาว ตำบลฝายแก้ว
วัดหัวเวียงเหนือ ตำบลฝายแก้ว
วัดป่าหัด ตำบลม่วงตี๊ด
วัดม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตี๊ด
วัดร้องตอง ตำบลม่วงตี๊ด
วัดศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตี๊ด
วัดทุ่งเม็ง ตำบลเมืองจัง
วัดเมืองจังใต้ ตำบลเมืองจัง
วัดหาดเค็ดบน ตำบลเมืองจัง
วัดหาดเค็ดล่าง ตำบลเมืองจัง
วัดหาดผาคำ ตำบลเมืองจัง


วัดราษฏร์ในอำเภอบ่อเกลือ

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดนากลุ่ม ตำบลบ่อเกลือใต้
วัดนาคอก ตำบลบ่อเกลือใต้
วัดนาเปลื่อง (นาเปลื้อง) ตำบลบ่อเกลือใต้
วัดบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้
วัดบ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ
วัดสะปัน ตำบลบ่อเกลือเหนือ
วัดสะว้า ตำบลบ่อเกลือเหนือ

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเชียงกลาง

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดเจดีย์ (คาว) ตำบลเชียงกลาง
วัดเชียงโคม ตำบลเชียงกลาง
วัดม่วงสุม ตำบลเชียงกลาง
วัดศรีบุญเรือง ตำบลเชียงกลาง
วัดศรีอุดม ตำบลเชียงกลาง
วัดดอนแท่น ตำบลเชียงคาน
วัดใหม่วังเคียน ตำบลเชียงคาน
วัดนาหนุน ตำบลเปือ
วัดน้ำอ้อ ตำบลเปือ
วัดประดิษฐ์ ตำบลเปือ
วัดรัชดา ตำบลเปือ
วัดศรีชุม ตำบลเปือ
วัดหนองแดง ตำบลเปือ
วัดหนองผุก ตำบลเปือ
วัดคันนา ตำบลพญาแก้ว
วัดน้ำคา ตำบลพญาแก้ว
วัดกลาง ตำบลพระธาตุ
วัดดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ
วัดพร้าว ตำบลพระธาตุ
วัดสร้อยพร้าว ตำบลพระธาตุ
วัดหัวน้ำ ตำบลพระธาตุ
วัดชัยมงคล ตำบลพระพุทธบาท
วัดซาววา ตำบลพระพุทธบาท
วัดไทรหลวง ตำบลพระพุทธบาท
วัดพรมเมืองสวรรค์ ตำบลพระพุทธบาท
วัดวังทอง ตำบลพระพุทธบาท
วัดศรี ตำบลพระพุทธบาท
วัดอ้อใต้ ตำบลพระพุทธบาท


วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดไชยสถาน ตำบลพระพุทธบาท

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าวังผา

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดนาเผือก ตำบลจอมพระ
วัดนาฝ่า ตำบลจอมพระ
วัดน้ำฮาว ตำบลจอมพระ
วัดพิกุลทอง ตำบลจอมพระ
วัดยู้ ตำบลจอมพระ
วัดใหม่ ตำบลจอมพระ
วัดจักรวรรณ ตำบลตาลชุม
วัดดอนแก่ง ตำบลตาลชุม
วัดดอนชัย (สบสาย) ตำบลตาลชุม
วัดตาลชุม ตำบลตาลชุม
วัดสบหนอง ตำบลตาลชุม
วัดสุคันธาราม (ปง) ตำบลตาลชุม
วัดห้วยแขม ตำบลตาลชุม
วัดมังคลาราม ตำบลท่าวังผา
วัดศิลามงคล ตำบลท่าวังผา
วัดสุทธาราม ตำบลท่าวังผา
วัดอุทัยราษฎร์ ตำบลท่าวังผา
วัดดอนแก้ว ตำบลป่าคา
วัดนิโครธาราม (ต้นฮ่าง) ตำบลป่าคา
วัดฝ่ายมูล ตำบลป่าคา
วัดสบย่าง ตำบลป่าคา
วัดหนองบัว ตำบลป่าคา
วัดหนองม่วง ตำบลป่าคา
วัดราษฎร์อุดม ตำบลผาตอ
วัดวังทอง ตำบลผาตอ
วัดแหน ตำบลผาตอ
วัดเชียงยืน ตำบลยม
วัดทุ่งฆ้อง ตำบลยม
วัดน้ำไคร้ ตำบลยม
วัดพระธาตุจอมพริก ตำบลยม
วัดโพธิ์ไทร ตำบลยม
วัดศรีมงคล ตำบลยม
วัดเชียงแล ตำบลริม
วัดป่าไคร้ ตำบลริม
วัดปูคา ตำบลริม
วัดศิริธาดา ตำบลริม
วัดสุวรรณาวาส ตำบลริม
วัดดอนตัน ตำบลศรีภูมิ
วัดดอนมูล ตำบลศรีภูมิ
วัดพุ่มมาลา ตำบลศรีภูมิ
วัดโพธิวราราม ตำบลศรีภูมิ
วัดอัมพวัน ตำบลศรีภูมิ
วัดชนะไพรี ตำบลแสนทอง
วัดนาทราย ตำบลแสนทอง
วัดนาหนุน ตำบลแสนทอง
วัดปิตุราษฎร์ ตำบลแสนทอง
วัดไพรสณฑ์ ตำบลแสนทอง

[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุตนิกาย

วัดพระธาตุจอมนาง ตำบลจอมพระ
สำนักสงฆ์เวียงหลวงภูคาธัมมิกกาวาส ตำบลยม

[แก้]วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งช้าง

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดทุ่งสุน ตำบลงอบ
วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ
วัดทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง
วัดราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งช้าง
วัดสุขศรี ตำบลทุ่งช้าง
วัดดอนชัย ตำบลปอน
วัดไชยคำ ตำบลและ
วัดดวงคำ ตำบลและ
วัดดอนชัย ตำบลและ
วัดเฟือยลุง ตำบลและ
วัดวังผา ตำบลและ
วัดสันกลาง ตำบลและ

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาน้อย

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดเชียงของ ตำบลเชียงของ
วัดนาเกลือ ตำบลเชียงของ
วัดน้ำหิน ตำบลเชียงของ
วัดดอนไชย ตำบลนาน้อย
วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย
วัดนาราบ ตำบลนาน้อย
วัดนาหลวง ตำบลนาน้อย
วัดบุ้ง ตำบลนาน้อย
วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย
วัดเปา ตำบลน้ำตก
วัดนาไค้ ตำบลบัวใหญ่
วัดนาแหน ตำบลบัวใหญ่
วัดสบหลม ตำบลบัวใหญ่
วัดอ้อย ตำบลบัวใหญ่
วัดศีรษะเกษ ตำบลศีรษะเกษ
วัดนาเตา ตำบลศรีสะเกษ
วัดป่าค่า ตำบลศรีสะเกษ
วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีสะเกษ
วัดหนองบัว ตำบลศรีสะเกษ
วัดหนองห้า ตำบลศรีสะเกษ
วัดหัวเมือง ตำบลศรีสะเกษ
วัดใหม่ ตำบลศรีสะเกษ
วัดน้ำลัด ตำบลสถาน
วัดบง ตำบลสถาน
วัดป่ากล้วย ตำบลสถาน
วัดร้อง ตำบลสถาน
วัดศาลา ตำบลสถาน
วัดสถาน ตำบลสถาน
วัดเชตวัน ตำบลสันทะ
วัดนาแดง ตำบลสันทะ
วัดสันทะ ตำบลสันทะ
วัดส้าน ตำบลสันทะ

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนาหมื่น

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดดอนมูล ตำบลนาทะนุง
วัดนาทะนุง ตำบลนาทะนุง
วัดคำเรือง ตำบลบ่อแก้ว
วัดชัยมงคล ตำบลบ่อแก้ว
วัดนาหวาย ตำบลบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว
วัดพงษ์ ตำบลบ่อแก้ว
วัดต้นต้อง ตำบลปิงหลวง
วัดน้ำเคิม ตำบลปิงหลวง
วัดน้ำแพะ ตำบลปิงหลวง
วัดปิงใน ตำบลปิงหลวง
วัดปิงหลวง ตำบลปิงหลวง
วัดนาคา ตำบลเมืองลี
วัดน้ำอูน ตำบลเมืองลี
วัดป่าซาง ตำบลเมืองลี

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านหลวง

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้
วัดดอนชัย ตำบลบ้านฟ้า
วัดฟ้า (ฟ้าสวรรค์) ตำบลบ้านฟ้า
วัดบำเพ็ญบุญ ตำบลป่าคาหลวง
วัดพี้เหนือ ตำบลสวด
วัดหลวง ตำบลสวด

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอปัว

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย
วัดดอนมูล ตำบลแงง
วัดท่าล้อ ตำบลแงง
วัดทุ่งกว้าง ตำบลแงง
วัดพาน ตำบลแงง
วัดสบปัว ตำบลแงง
วัดหนองเงือก ตำบลแงง

[แก้]วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองน่าน

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

[แก้]วัดราษฏร์ในอำเภอแม่จริม

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]วัดราษฏร์ในอำเภอเวียงสา

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]วัดราษฏร์ในอำเภอสองแคว

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]วัดราษฏร์ในอำเภอสันติสุข

[แก้]วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]